Cách Đặt Hàng

Bước 1: Chọn Sản Phẩm cần đặt và số lượng
Bước 2 : Chọn mục “Giỏ Hàng” sau đó xem lại và điều chỉnh lại số lượng từng sản phẩm cần đặt
Cập nhật lại giỏ hàng nếu cần thay đổi số lượng
Bước 3: Chọn “Tiến hàng thanh toán”
Nhập Tên, Địa Chỉ, SĐT, email của bạn, thêm ghi chú nếu cần thiết.
Bước 4: Chọn “Đặt hàng”
Thông báo hiện ra “Cảm ơn bạn. Đơn hàng của bạn đã được nhận.” là bạn đã đặt hàng thành công
Sóc Nhỏ sẽ liên hệ theo thông tin cung cấp trên đơn hàng của Quý khách để có thể xác nhận chính xác lại số lượng, gửi giá cả chi tiết từng sản phẩm cũng như giá trị đơn hàng, xác nhận địa chỉ nhận hàng của Quý khách.